landbouwconsumentmilieuzuiden

Menu

Duurzaamheid zaaien voor een verantwoorde voeding - zondag 26 juni in Brussel

Uitnodiging RabadOntmoeten van producenten uit de biologische landbouw, informatie over Eerlijke Handel, deelnemen aan kookworkshop of leren tuinieren, ontdekken van de smaak en voedingswaarden van de lokale seizoenskeuken, wandelen door de collectieve tuinen, uitleg krijgen over de korte keten, informatie verzamelen over composteren of gewoon nadenken over onze voedingsconsumptie aan de hand van een interactief spel : dit zijn enkele van de vele activiteiten die het Rabad en zijn leden aan jullie willen voorstellen op verschillende locaties in Brussel en op het Sint Katelijneplein op zondag 26 juni.

Welkom op de Wervelstand!                   Gedetailleerd programma Persbericht

Meer info op www.rabad.be

Overal ontstaan initiatieven om de voedselkwaliteit te verzekeren, met respect voor de aarde en de mensen die onze aarde bewerken. Brussel is geen uitzondering ! Een reeks van actoren werken elke dag aan de promotie van een alternatieve landbouwproductie en voedingsconsumptie: een duurzame landbouw voor een verantwoorde consumptie!

Maar duurzaam en evenwichtig eten vereist ook een scala aan gewoontes en levensstijl : kunnen koken, de middelen daartoe hebben, de tijd nemen, weten hoe en waar boodschappen doen, voedingsproducten en hun labels herkennen. In één woord : informatie!

Op 26 juni zal men de gelegenheid krijgen om vragen te stellen en kunnen vaststellen dat ook u van een duurzame voeding kan genieten. Op deze dag zal u op een ludieke en gezellige manier kunnen kennis maken met het werk van de leden en hun visie op voedingsconsumptie. U kan er ook info vinden over de bestaande alternatieven in Brussel.

Tijdens deze dag, zal een aantal lokaties opengesteld worden voor het publiek van 10u tot 17u. Deze bezoeken worden opgevrolijkt met activiteiten, workshops en animaties . Op het Sint Katelijneplein zal men van 11u tot 20u een “dorp van duurzame voeding” vinden. De gelegenheid bij uitstek om u te informeren maar ook om een heerlijke maaltijd te proeven klaar gemaakt door professionele duurzame koks. Tijdens het aperitief verwachten we een optreden van de« Fanfoireux » om zo deze dag muzikaal en met een goed humeur af te sluiten!

Feiten die voor zich spreken….

Elk jaar gaan er in België 800 tot 1000 arbeidsplaatsen verloren in de landbouw; Intensieve landbouwpraktijken zijn verantwoordelijk voor 1/3 van de uitstoot van broeikasgassen, afbraak van 15 miljoen landbouwgrond en verlies van 75% van de biodiversiteit; vleesconsumptie in Europa is alleen mogelijk omdat elders in de wereld het equivalent van 7x de Europese landbouwoppervlakte gebruikt wordt voor de productie van veevoer; 1 miljard mensen lijden aan ondervoeding, waarvan 2/3 hiervan zijn zelf landbouwers; 3 miljard ton voedsel, wat overeenkomt met 1/3 van onze consumptie, wordt elk jaar verspild; onze voedingsgewoonten zijn niet meer aangepast - 42% van de Belgische mannen kampen met overgewicht…

Er bestaan alternatieven….

De landbouw- en voedingssector is in crisis. Is dit onvermijdelijk? Neen! Antwoorden en alternatieven bestaan : bv door het eten van biologische, lokale en seizoensgebonden producten en te kiezen voor de korte keten, voedselteams en artisanale landbouw. Want eten is geen onschuldige handeling maar een daad van burgerschap. Door onze consumptiekeuze bepalen we de kwaliteit van onze voeding, het behoud van onze aarde, de verbetering van het dierenwelzijn, een juiste prijs voor de producenten en een evenwichtige Noord-Zuid relatie.

Door het eten van SEIZOENSPRODUCTEN vermijdt men de productie in verwarmde serres, respecteert men de natuurlijke cyclus van de aarde en wordt de bodemkwaliteit behouden.

Door het eten van LOKALE producten kortom door voedingswaren te kopen dicht bij de plek waar ze geproduceerd zijn, vermindert men de hoeveelheid energie nodig voor het transport. Door de tussenpersonen te beperken gaat de bijna totale verkoopsopbrengst naar de producenten en verwerkers.

Door het eten van BIO is men verzekerd van een productie zonder toevoeging van chemische meststoffen en pesticiden, die leiden tot milieu- , bodem- en watervervuiling en verminderering van de biodiversiteit. De biologische landbouw vermijdt ook dat de producent en consument blootgesteld worden aan chemische producten, gebruikt in de conventionele landbouw.

Contact Rabad :

Op dit ogenblik groepeert het netwerk 37 actoren waaronder landbouwers, restauranthouders, verdelers en ONG’s. Het Rabad is een project dat ondersteund wordt door het ministerie van milieu, energie en waterbeleid van het hoofdstedelijk gewest Brussel. Meer uitgebreide informatie over het Rabad en zijn leden kan men vinden op de website www.rabad.be of door contact op te nemen met Rob Renaerts –

Voor inlichtingen over de dagplanning van 26 juni contacteer Laurence Lefever – 0477 340 428 –

Facebook Twitter Pinterest