ngo's - cso's

La Via Campesina in Mali, februari 2007

Boeren van over de hele wereld hielden in februari 2007 een congres over voedselsoevereiniteit. Zij kwamen samen in Mali in de plaats Sélingué.
Ook wordt wel gesproken over het congres van Nyéléni, de Malinese boerin die er haar naam aan gaf. Intussen is het verslag van dit congres uitgekomen. Daarin wordt gesproken van de zes pijlers waarop voedselsoevereiniteit is gebaseerd, er wordt een samenvatting gegeven van de discussies in de thematische werkgroepen en van de gezamenlijke acties die zijn voorgesteld.

Lees verder

  • Aangemaakt op .

FAO moet zijn oorspronkelijk mandaat oppakken

La Via Campesina heeft op 20 november 2006 een verklaring uitgegeven, waarin deze wereldkoepel van kleine boeren erop aandringt dat de Voedsel- en Landbouw-Organisatie van de VN terugkeert naar haar oorspronkelijk mandaat en op internationaal niveau het leiderschap weer opneemt voor initiatieven en beleid in de strijd tegen honger en marginalisering op het platteland.

Lees verder

  • Aangemaakt op .

Boerenbond wil open dialoog met alle organisaties

De leden van Boerenbond willen op alle mogelijke vlakken meer ruimte om te boeren. Daarnaast vinden ze dat hun organisatie weloverwogen moet investeren in ruime netwerken en dat ze dossiermatig coalities moet kunnen aangaan met soms niet vanzelfsprekende partners. Dat bleek zaterdag, 2 december 2006, op een congres van Boerenbond in Leuven. Daar hebben een 800-tal land- en tuinbouwers de inhoudelijke lijnen van hun vakorganisatie voor de komende jaren vastgelegd.

Lees verder

  • Aangemaakt op .
Contact
  • +32 (0)2 893 09 60
Mundo-B
Edinburgstraat 26, 1050 Elsene, België

Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 2.0

Werkgroep voor een Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw vzw