ngo's - cso's

La Via Campesina in Mali, februari 2007

Boeren van over de hele wereld hielden in februari 2007 een congres over voedselsoevereiniteit. Zij kwamen samen in Mali in de plaats Sélingué.
Ook wordt wel gesproken over het congres van Nyéléni, de Malinese boerin die er haar naam aan gaf. Intussen is het verslag van dit congres uitgekomen. Daarin wordt gesproken van de zes pijlers waarop voedselsoevereiniteit is gebaseerd, er wordt een samenvatting gegeven van de discussies in de thematische werkgroepen en van de gezamenlijke acties die zijn voorgesteld.

Lees verder

 • Aangemaakt op .
 • Laatste update op .

FAO moet zijn oorspronkelijk mandaat oppakken

La Via Campesina heeft op 20 november 2006 een verklaring uitgegeven, waarin deze wereldkoepel van kleine boeren erop aandringt dat de Voedsel- en Landbouw-Organisatie van de VN terugkeert naar haar oorspronkelijk mandaat en op internationaal niveau het leiderschap weer opneemt voor initiatieven en beleid in de strijd tegen honger en marginalisering op het platteland.

Lees verder

 • Aangemaakt op .
 • Laatste update op .

Boerenbond wil open dialoog met alle organisaties

De leden van Boerenbond willen op alle mogelijke vlakken meer ruimte om te boeren. Daarnaast vinden ze dat hun organisatie weloverwogen moet investeren in ruime netwerken en dat ze dossiermatig coalities moet kunnen aangaan met soms niet vanzelfsprekende partners. Dat bleek zaterdag, 2 december 2006, op een congres van Boerenbond in Leuven. Daar hebben een 800-tal land- en tuinbouwers de inhoudelijke lijnen van hun vakorganisatie voor de komende jaren vastgelegd.

Lees verder

 • Aangemaakt op .
 • Laatste update op .

Fair trade en familiale landbouw in het Noorden

Langzaam worden de geesten rijp voor de gedachte dat het Fair Trade-begrip dat wij in het kader van de Wereldwinkels al jaren toepassen op landbouwproducten uit het Zuiden niet alleen evenzeer van toepassing behoort te zijn op landbouwproducten van bij ons maar ook dat deze heel goed op het zelfde verkooppunt zouden kunnen worden aangeboden. Hieronder twee geluiden, een Waals en een Vlaams, die daarvan getuigen. Beide zijn ontleend aan Alter Business News.

Lees verder

 • Aangemaakt op .
 • Laatste update op .

Duurzame landbouw

Met duurzame landbouw boert iedereen goed!

Belgische Noord-Zuidbeweging en milieuorganisaties bundelen krachten.

Het gaat niet goed met de landbouw in de wereld. De boeren kunnen er niet meer van leven en het milieu heeft er onder te lijden. Maar het kan ook anders! Duurzame landbouw kan de wereld voeden zonder een aanslag te plegen op de draagkracht van de aarde. Daarom bundelen we vanuit de Noord-Zuidbeweging en de milieuorganisaties onze krachten en voeren we twee jaar lang een gezamenlijke campagne voor een duurzame landbouw en voor het recht op voedsel.

Lees verder

 • Aangemaakt op .
 • Laatste update op .

Recht op voedsel

Duurzame landbouw in Noord en Zuid - Recht op voedsel

De beleidsvoorstellen van de gezamenlijke campagne van de Vlaamse Noord-Zuid en milieubeweging 2006-2008.

Lees verder

 • Aangemaakt op .
 • Laatste update op .

Via Campesina : Verklaring van Itaici

Verklaring van de vierde internationale conferentie van Via Campesina
14-19 juni, Itaici, São Paulo, Brazilië

Wij, leden van Via Campesina, een wereldwijde organisatie van plattelands-vrouwen en –mannen, kleine boeren, landarbeiders, inheemsen en uit Afrika stammenden, uit Azië, Europa, Amerika en Afrika, kwamen samen in Itaici, Brazilië, van 14 tot 19 juni 2004 voor onze 4e Internationale Conferenie. We werden warm en broederlijk en met strijdlustige geest verwelkomd door onze gastheren, de lidorganisaties van Via Campesina in Brazilië.

Lees verder

 • Aangemaakt op .
 • Laatste update op .
Contact
 • +32 (0)2 893 09 60
Mundo-B
Edinburgstraat 26, 1050 Elsene, België

Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 2.0

Werkgroep voor een Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw vzw