Ecologie

Sign for who’s future? Bedrijven claimen het klimaat!

 

We zagen de voorbije weken een ongelooflijke uithaal van de jongeren naar de politiek en het bedrijfsleven. Een warm signaal dat ze niet zijn ingeslapen en dat ze klaar zijn met wat het establishment ervan gebakken heeft. Nog geen maand was het schip van de echte verandering uitgevaren of het werd handig en succesvol gekaapt door degenen die het meest rijkdom vergaard hebben met de uitstoot van broeikasgassen. De vlag van Sign For My Future werd gehesen en iedereen liep vrolijk mee. Zo ook Sodexo.

Lees verder

 • Aangemaakt op .
 • Laatste update op .

Studiedag 11 juni 2010: biologische landbouw, partner voor biodiversiteit

BioForum Vlaanderen nodigt u graag uit op haar studiedag "Biologische landbouw, partner voor biodiversiteit". Meer biologische landbouw leidt tot meer biodiversiteit, en de bioteler heeft zelf ook behoefte aan een rijke biodiversiteit. Deze studiedag wil bruggen bouwen tussen de biolandbouw en de natuursector.

Meer info over programma en gratis inschrijving.

 • Aangemaakt op .
 • Laatste update op .

Samenhang tussen vlees eten en milieuproblemen

De consumptie van producten van dierlijke oorsprong draagt bij aan de opwarming van de aarde.
De VUNA, de Vegetarische Bond van Noord-Amerika; de UVLA, de Vegetarische Bond van Latijns Amerika en de SVB, de Vereniging van Braziliaanse Vegetariërs, dagen Al Gore en de activisten rond de opwarming van de aarde uit om een bijzonder ongemakkelijke waarheid onder ogen te zien.

Lees verder

 • Aangemaakt op .
 • Laatste update op .

Stijgende vleesconsumptie: het milieu betaalt de prijs!

Voor de meeste Belgische consumenten is vlees dagelijkse kost en het basiselement van de hoofdmaaltijd. Het Scientific Institute of Public Health schreef: "De gebruikelijke dagelijkse inname van vlees, vis, eieren en vervangproducten voor vlees bedraagt bij de algemene bevolking 161 gram en ligt dus een stuk hoger dan de aanbeveling van 100 gram per dag." Volgens het Oivo is het vleesverbruik op basis van het karkasgewicht zelfs 270 g per dag. Karkasgewicht wordt als begrip gehanteerd omdat dit de basis is voor de berekening van de ecologische effecten van de vleesconsumptie. Dat is veel meer dan vroeger en meer dan nodig is voor de menselijke gezondheid. Volgens het OIVO is de milieu-impact van de productie van vlees dan ook groot: De veeteelt gebruikt 78% van de totale landbouwoppervlakte in de wereld, 9% van het totaal van de CO2-uitstoot en 18% van de broeikasgassen gemeten in CO2-equivalenten worden erdoor voortgebracht.

Lees verder

 • Aangemaakt op .
 • Laatste update op .

Het Steunpunt Duurzame Landbouw, Stedula

Krijgt Stedula-ster kans om te schitteren?
De landbouw zal duurzaam zijn, of niet zijn. Boeren en tuinders hebben er dus alle belang bij dat ze de juiste instrumenten toegespeeld krijgen om hun bedrijfsvoering een stukje duurzamer te maken. Ruim vier jaar geleden werd het Steunpunt Duurzame Landbouw opgericht om indicatoren te ontwikkelen waarmee land- en tuinbouwers hun bedrijf aan een duurzaamheidstest kunnen onderwerpen.

Lees verder

 • Aangemaakt op .
 • Laatste update op .

Dreigt de oorspronkelijke maïsdiversiteit in Mexico verloren te gaan ?

CIMMYT komt met aanwijzingen die aanleiding geven tot de bedenking dat landrassen van de maïs in de belangrijke agrarische zone van het Zuid-Oostelijke deel van de staat Chiapas in Mexico vervangen zijn door hybriden en andere verbeterde variëteiten als gevolg van overheidsprogramma's ter bevordering van een moderne, productievere landbouw.

Lees verder

 • Aangemaakt op .
 • Laatste update op .

Veeteelt stoot meer broeikasgassen uit dan verkeer

De wereldwijde veestapel produceert meer broeikasgassen dan het autoverkeer. Dat zegt de voedsel- en landbouworganisatie van de Verenigde Naties FAO in een nieuw rapport dat wil waarschuwen voor de nefaste gevolgen die de veeteelt veroorzaakt in de wereld. "De veestapel levert een belangrijke bijdrage aan één van de grootste milieuproblemen van vandaag, namelijk de opwarming van de aarde. We moeten dringend op zoek naar oplossingen", zegt Henning Steinfeld van de FAO.

Lees verder

 • Aangemaakt op .
 • Laatste update op .

Vervuiling door landbouwgiffen

In de voorbije decennia heeft het ongebreideld gebruik van landbouwgiffen ernstige gezondheids- en milieuproblemen teweeggebracht in veel ontwikkelingslanden. Naar schatting lijden jaarlijks tussen een en vijf miljoen landarbeiders aan vergiftigingsverschijnselen (cijfers van de Wereldgezondheidsorganisatie en van het Milieuprogramma van de VN) en minstens 20.000 mensen sterven jaarlijks als gevolg hiervan, veel van hen in ontwikkelingslanden. Ondanks de grote omvang van het probleem wordt er weinig aandacht aan besteed en is er weinig informatie over beschikbaar.

Lees verder

 • Aangemaakt op .
 • Laatste update op .

Sociale en ecologische druk als gevolg van economisch groei

Hoe om te gaan met de komende golf van globalisering ?
De globalisering kan de groei van het gemiddelde inkomen in de volgende 25 jaar nog groter maken dan in de afgelopen 25 jaar (1980-2005). Ontwikkelingslanden zullen daarin een centrale rol spelen. Maar als het niet zeer zorgvuldig wordt begeleid, kan het ook leiden tot een groeiende inkomensongelijkheid en mogelijk ook tot ernstige vergroting van de milieudruk.

Lees verder

 • Aangemaakt op .
 • Laatste update op .

BNP als meetlat voor welvaart voldoet niet

In het huidige rekenmodel gaat men er nog steeds van uit dat het ‘Bruto Nationaal Product' (BNP) een goede indicator is voor maatschappelijke welvaart. Maar die BNP-meetlat vertoont ernstige tekortkomingen die al diverse malen de aanzet zijn geweest tot het trekken van onjuiste beleidsconclusies. Wij vatten de belangrijkste bezwaren samen.

Lees verder

 • Aangemaakt op .
 • Laatste update op .

Stop Paraquat

Dear All,

Here is one form of solidarity and environmental activism that will not take much of your time. Please consider signing on to this international campaign by:
(a) going to <www.stop-paraquat.net> and voting,
(b) endorsing the campaign by sending an email to
(c) spreading the word by forwarding this email to others.

Together with the Berne Declaration and 36 (inter-) national organizations I ask you to support the case against paraquat. The herbicide of the Swiss multinational corporation Syngenta poisons ten thousands of people every year. Paraquat is the world's most controversial herbicide. Not approved for use in Switzerland since 1990 because of the risks associated with it, paraquat is increasingly used in developing countries by plantation workers and small farmers to kill weeds.

Ten thousands poison themselves every year because they lack of protective equipment and clothing or insufficient information. And thousands die a painful accidental death or commit suicide. There is no antidote.

The agrochemical corporation Syngenta of Switzerland sells hundreds of millions of Swiss Francs worth of paraquat every year - putting lives at risk all over the world. The Berne Declaration, an independent Swiss organization, calls on
people everywhere to publicly condemn the inhuman business practices of
the Swiss corporation.

Please support our online petition at http://www.stop-paraquat.net .

Time is short: we need the support of at least 50,000 people by the end
of the year. Please forward this e-mail to all your friends and acquaintances. There
must be many more people out there, who are unhappy about a Swiss
corporation putting lives at risk for the sake of a greater profit.
Thank you for your participation!

 • Aangemaakt op .
 • Laatste update op .

Experts waarschuwen voor dalend aantal plantensoorten.

In het kader van de strijd tegen de honger in vele delen van de wereld hebben deskundigen maandag gewaarschuwd voor het alsmaar teruglopen van het aantal plantensoorten. Bij de opening van een conferentie in Madrid, georganiseerd door de FAO, luidde het dat in de voorbije honderd jaar 75 procent van de voedingsgewassen is verdwenen. Momenteel dekt slechts een dozijn plantensoorten - waaronder tarwesoorten, rijst en maïs - zowat 70 procent van de voedselbehoefte van de wereldbevolking.

Lees verder

 • Aangemaakt op .
 • Laatste update op .

Gewassen zouden hun eigen meststoffen kunnen maken

Planten die een habitat bieden aan bacteriën zouden zonder scheikundige stikstof kunnen.
Mensen die zich met plantengenetica bezig houden, hebben planten voorgesteld met een ingebouwde meststoffenvormer zonder de hulp van bacteriën die normaal van essentieel belang zijn voor het proces. Als de technologie kan worden overgedragen aan gewassen zoals tarwe of rijst dan zou industrieel vervaardigde mest op deze teelten kunnen worden verminderd of zelfs worden afgeschaft.

Lees verder

 • Aangemaakt op .
 • Laatste update op .

Het concept ecologische schuld

Het doel van het onderzoeksproject ‘Uitwerking van het concept ecologische schuld’ was het uitklaren van het concept ecologische schuld (stand van zaken, definitie, methodologie,wetenschappelijk referentiekader) en het bestuderen van de relevantie en toepasbaarheid ervan in Belgisch en internationaal beleid. Het project is toegespitst op de ecologische schuld van landen en de gevolgen van die schuld, o.a. de beleidsgevolgen op nationaal vlak en internationale onderhandelingen. De problematiek van de ecologische schuld van bedrijvenwordt niet behandeld, hoewel ze enkele keren aan bod komt.

Lees verder

 • Aangemaakt op .
 • Laatste update op .
Contact
 • +32 (0)2 893 09 60
Mundo-B
Edinburgstraat 26, 1050 Elsene, België

Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 2.0

Werkgroep voor een Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw vzw