Agroforestry

Boslandbouw maakt bomen op de boerderij opnieuw nuttig.

Notelaren aangeplant in 2012François Ongenaert begon in 1984 op een gangbaar gemengd bedrijf met akkerbouw, groenten, aardbeien en varkens . Na tien jaar was hij even betrokken bij Wervel en schakelde hij om naar bio. François is al twintig jaar bezig met compost, was één van de eersten om niet meer te castreren, en gaf zijn varkens veel ruwvoer: gemaaid gras of grasklaver, onkruid, afval van groenten zoals rodebietenloof, vermalen luzernehooi en zelfs eikels van de bomen op zijn bedrijf. Hij zag daarvan de gevolgen in een verbeterde vleeskwaliteit.

 

Agroforestrybeleid in Vlaanderen: spreidstand

Gunter Royen & Vlaamse overheid - quid?

Pioniers op de kapblok

Zoals Wervel in 2009 al waarschuwde: boeren hebben geen schrik van bomen, maar van het beleid. Het feit dat het Agentschap Landbouw & Visserij de 50-bomen-grens deed sneuvelen voor de aanplant van bomenrijen op gras- of akkerland in het kader van agroforestry was dan ook positief. Vlaanderen was daarmee in vergelijking met andere Europese landen zelfs voorloper.

 

Agroforestry: prioriteiten in Europa

EURAF presentatie vrije uitloopkippen Nederland

 

Verslag EURAF-conferentie "What priorities for agroforestry in Europe?"

België was bij de 17 landen vertegenwoordigd op de 1ste Europese agroforestry conferentie (Brussel, 9 en 10 oktober). Joris Aertsens deed tijdens de conferentie uit de doeken hoe agroforestry koolstof kan vastleggen mét economische consequenties. Het publiek waardeerde zijn pleidooi voor vergoeding van ecosysteemdiensten. Het werd ook weerhouden voor publicatie in het gerenommeerde vakblad Land Use Policy1

Ugent: "Toename organische stof onwaarschijnlijk"

In het voorjaar bracht de Bodemkundige Dienst van België (BdB) een successtory over het toenemend organische stofgehalte in de landbouwbodems (zie kader). Wervel werd nieuwsgierig en polste bij het departement Bodembeheer van de Ugent. Rond zo’n belangrijk thema - elke ecologische intensificatie start met het verhogen van de organische stof - mogen volgens Wervel geen vals positieve signalen de wereld worden ingestuurd.