landbouwconsumentmilieuzuiden

Menu

Agroforestry

Graaf eens een greppel

UPDATE MAART 2019: ONDERSTEUN HET NIEUWE PROJECT VAN RIK DELHAYE VOOR NATUURINCLUSSIEVE LANDBOUW OP https://voorjebuurt.be/nl/projects/natuurinclusieve-landbouw-heuvelland/plan  

Contourboslandbouw in Heuvelland

Op de heuvelflank van de Rodeberg in Westouter is bioboer Rik Delhaye gestart met de aanleg van greppel-bermstructuren langs de hoogtelijnen. Hij installeert op de bermen verschillende etages met telkens een andere teelt: van groenten tot kleinfruit en hoogstamfruit. De greppel-bermstructuren dijken erosie volledig in: nutriënten blijven op het land en de waterberging van het landschap verhoogt, wat aquacultuur mogelijk maakt.

Geldwaarde voor organische stof

logoEuropees onderzoeksproject SOILSERVICE plakt geldwaarde op organische stof

De bodembiodiversiteit waarderen

Naar verluidt zou de Europese Commissie een mededeling over grond als natuurlijke hulpbron maken in 2015.

Boslandbouw maakt bomen op de boerderij opnieuw nuttig.

Notelaren aangeplant in 2012François Ongenaert begon in 1984 op een gangbaar gemengd bedrijf met akkerbouw, groenten, aardbeien en varkens . Na tien jaar was hij even betrokken bij Wervel en schakelde hij om naar bio. François is al twintig jaar bezig met compost, was één van de eersten om niet meer te castreren, en gaf zijn varkens veel ruwvoer: gemaaid gras of grasklaver, onkruid, afval van groenten zoals rodebietenloof, vermalen luzernehooi en zelfs eikels van de bomen op zijn bedrijf. Hij zag daarvan de gevolgen in een verbeterde vleeskwaliteit.

 

Agroforestrybeleid in Vlaanderen: spreidstand

Gunter Royen & Vlaamse overheid - quid?

Pioniers op de kapblok

Zoals Wervel in 2009 al waarschuwde: boeren hebben geen schrik van bomen, maar van het beleid. Het feit dat het Agentschap Landbouw & Visserij de 50-bomen-grens deed sneuvelen voor de aanplant van bomenrijen op gras- of akkerland in het kader van agroforestry was dan ook positief. Vlaanderen was daarmee in vergelijking met andere Europese landen zelfs voorloper.

 

Agroforestry: prioriteiten in Europa

EURAF presentatie vrije uitloopkippen Nederland

 

Verslag EURAF-conferentie "What priorities for agroforestry in Europe?"

België was bij de 17 landen vertegenwoordigd op de 1ste Europese agroforestry conferentie (Brussel, 9 en 10 oktober). Joris Aertsens deed tijdens de conferentie uit de doeken hoe agroforestry koolstof kan vastleggen mét economische consequenties. Het publiek waardeerde zijn pleidooi voor vergoeding van ecosysteemdiensten. Het werd ook weerhouden voor publicatie in het gerenommeerde vakblad Land Use Policy1