Agroforestry

Ugent: "Toename organische stof onwaarschijnlijk"

In het voorjaar bracht de Bodemkundige Dienst van België (BdB) een successtory over het toenemend organische stofgehalte in de landbouwbodems (zie kader). Wervel werd nieuwsgierig en polste bij het departement Bodembeheer van de Ugent. Rond zo’n belangrijk thema - elke ecologische intensificatie start met het verhogen van de organische stof - mogen volgens Wervel geen vals positieve signalen de wereld worden ingestuurd.

European Agroforestry Federation zoekt oprichtende leden

boomwortelsOp 16 december werd in Parijs de EURopean Agroforestry Federation (EURAF) opgericht.  Het hoofddoel van de federatie is om de ingang van agroforestrypraktijken in heel Europa te promoten. Het potentieel van agroforestry op vlak van productiviteit, milieu, klimaat, bodem en water wordt breed erkend. Maar actieve promotie van agroforestry is meer dan ooit nodig. Word mede-oprichter tot eind januari.

Agroforestry-subsidie: inschrijven voor 1 september 2011

pensioensparen door investering in ecologische infrastructuur...Wervel boekt opnieuw succes! Op 22 juni bevestigde de Vlaamse Regering definitief de steun voor boslandbouwsystemen (agroforestry) - lees het besluit. De juridische obstakels zijn nu van de baan en de steun kan toegekend worden vanaf 0,5 hectare en 30 bomen/hectare, tot 70% van de aanplantkosten. Daarmee komt er een positief antwoord op onze vragen. Inschrijven moet je als landbouwer doen via het e-loket voor 1 september.

Wervel boekt succes! Agroforestry-steun beslist door Vlaamse Regering

Klik voor een vergrote weergaveSinds 2002 promoot Wervel agroforestry. Wervel vroeg de minister van Landbouw in 2006 om landbouwers te ondersteunen bij agroforestry zoals voorzien in het EU-plattelandsbeleid. Wervel is blij dat de Vlaamse Regering daar op 1 april 2011 gevolg aan gaf! Het beleid geeft hiermee het belangrijke signaal dat verweving meer opbrengt dan scheiding en dat ecologie en economie niet tegenover mekaar staan, in tegenstelling tot wat sommigen in de sector ook mogen beweren. De toekomst van de landbouw is agro-ecologische intensivering (met agroforestry als voorbeeld). Danku Vlaamse Regering!

Lees volledig persbericht. Meer info op www.agroforestry.be

Eindelijk academisch proefperceel agroforestry in Vlaanderen

Bekijk een filmpje dat uitlegt hoe agroforestry werkt!Wervel is verheugd dat 16/03/11 het eerste academisch begeleide proefperceel agroforestry werd aangeplant in Lochristi in samenwerking met de Ugent. Reeds in 2006 vroeg Wervel het kabinet Landbouw om deze landbouwtechniek te ondersteunen, omdat die economisch en ecologisch productiever is dan de nu gangbare monoculturen. Terwijl de steunmaatregel agroforestry (of boslandbouw) administratief gefinaliseerd wordt in Vlaanderen, komt er nu eindelijk een academisch opgevolgd proefperceel, tien jaar na deze in de meeste ons omringende landen.