Dierlijke eiwitten in dierlijke en ten slotte in menselijke voeding

Bij de Britten leven merkwaardige opvattingen: "Britse consumenten kunnen niet aanvaarden dat we straks weer dieren gaan voederen aan dieren."
Mensen, fysiek gezien ook dieren, voeden zich wel met dieren; voor een deel ten minste.
Is dan het enige verschil te vinden in het taalgebruik: "voeden" en “voederen”?
Ook het voederen van vismeel aan het vee komt weer ter sprake in het Europees Parlement.

Britten niet klaar voor opheffing diermeelverbod

In Groot-Britannië is beroering ontstaan omdat de Europese Commissie een onderzoek financiert naar de mogelijkheden om het diermeelverbod dat van kracht is sinds begin 2001 af te zwakken. "Britse consumenten kunnen niet aanvaarden dat we straks weer dieren gaan voederen aan dieren", aldus Michael Jack, voorzitter van de parlementaire landbouwcommissie. De supermarktketens Asda en Sainsbury hebben aangekondigd dat ze ook in de toekomst geen vlees zullen verkopen van dieren die gevoederd werden met diermeel.

Het Europees Economisch en Sociaal Comité (EESC) heeft een rapport ingediend bij de Commissie waarin het aandringt op een versnelling van het onderzoek naar de veiligheid van dierlijke bijproducten in diervoeder. Het EESC wijst er op dat de landbouwsector door het diermeelverbod een belangrijke eiwitbron is kwijtgeraakt. Bovendien is door het verbod de prijs van plantaardige eiwitten gestegen.

De Europese Commissie is niet van plan om het kannibalisme terug in te voeren, waarbij bijvoorbeeld varkensmeel gegeven wordt aan varkens. De EU onderzoekt wel in hoeverre het veilig is om kippenmeel te voederen aan varkens of varkensmeel aan kippen, weet de BBC. Daarbij wordt ook luidop gedacht aan een test die het mogelijk maakt om dierlijke eiwitten in dieren te traceren om de consumenten waterdichte garanties te kunnen bieden.

Naast de Britse supermarktketens en politici is ook de National Farmers Union (de Engelse Boerenbond) erg voorzichtig in dit dossier. Er kan enkel sprake zijn van een opheffing van het diermeelverbod indien de gezondheid van mens en dier verzekerd is, zo luidt het. In Groot-Britannië raakten de voorbije jaren duizenden runderen besmet met BSE. 160 Britten overleden aan de nieuwe variant van Creutzfeldt-Jakob.(KS)

Bron: BBC/Agrarisch Dagblad
Via Vilt, 070605


Eerdere berichtgeving over het diermeelverbod:
9/5/07: Nederlandse liberalen willen opheffing diermeelverbod

 

Hier volgt een bericht dat betrekking heeft op vismeel.

EU-Parlement wil opnieuw vismeel in voeder herkauwers

Het Europees Parlement heeft deze week een resolutie goedgekeurd waarin wordt opgeroepen om het verbod op het voederen van herkauwers met visolie en -meel op te heffen. Het rapport benadrukt dat er "geen enkel wetenschappelijk bewijs bestaat dat een dergelijke maatregel rechtvaardigt op grond van de mogelijke overdracht van BSE of een andere overdraagbare spongiforme encefalopathie".

Momenteel kan de Europese Commissie onder bepaalde voorwaarden al wel uitzonderingsmaatregelen toestaan voor jonge herkauwers, ook al omdat het mogelijk is om het verschil te detecteren tussen diermeel afkomstig van zoogdieren en vismeel. De europarlementsleden wijzen er op dat vismeel rijk is aan essentiële aminozuren en onverzadigde vetzuren. De inmenging van vismeel in diervoeder kan de volksgezondheid alleen maar ten goede komen, luidt het.

Een andere belangrijke factor is dat de vismeelindustrie door de expansie van de aquacultuur steeds meer gewicht verwerft. De sector zou goed zijn voor ruim 2.000 rechtstreekse en zowat 30.000 indirecte jobs. Als het van de europarlementsleden afhangt, worden ook bijproducten van de zeevisserij toegelaten in het vismeel en de visolie. Op jaarbasis gaat het om een volume van één miljoen ton. Tegelijk dringt het Parlement aan op de wetenschappelijke onderbouwing van residulimieten voor dioxine in vismeel. De europarlementsleden zijn alvast tevreden over de investeringen van de vismeelindustrie in het Verenigd Koninkrijk en Denemarken om PCB's en dioxines te weren uit de productieketen.

Vismeel wordt niet rechtstreeks geconsumeerd, behalve in Noorwegen waar vismeeltabletten als voedingssupplement verkrijgbaar zijn. Voor het overige wordt het enkel verwerkt in voeder voor vissen, kippen en varkens. Van alle Europeanen nemen de Britten de grootste hoeveelheid vismeel in.(KS)

Meer informatie: Lift the ban on feeding fishmeal and fish oil to ruminants says MEPs

Via Vilt, 070713

Facebook Twitter Pinterest