Graanproductie en export

Van de totale productie van ongeveer 270 miljoen ton exporteert de EU jaarlijks tussen de 14 tot 18 miljoen ton graan. De Commissie neigt ertoe om de export dit jaar ongemoeid te laten.

De mondiale graanproductie is goed op weg om dit jaar een recordopbrengst van ruim twee miljard ton te bereiken. De FAO verwacht een productiestijging van 4,8 procent in vergelijking met 2006. Het totale aanbod zou amper volstaan om aan de stijgende vraag te voldoen. Die toenemende vraag heeft vooral te maken met de productie van biobrandstoffen. De stockvoorraden bevinden zich op hun laagste peil in meer dan twintig jaar.

De tarweoogst zou volgens de prognoses dit jaar uitkomen op 621 miljoen ton, dat is vier procent meer dan een jaar geleden. De rijstopbrengst zou net zoals in het recordjaar 2005 zo'n 422 miljoen ton kunnen bedragen. Alle andere granen zouden samen goed zijn voor iets meer dan een miljard ton, waarbij maïs een aandeel scoort van 70 procent.

De internationale marktprijzen zijn voor de meeste graansoorten aanzienlijk toegenomen in het seizoen 2006/2007. In een recent rapport verwacht de FAO dat de prijzen ook het komende jaar hoog blijven. Een goede zaak voor veel landbouwers, maar in voedselimporterende ontwikkelingslanden dreigt de factuur voor de ingevoerde granen in het huidige seizoen met een kwart te stijgen.

Ondanks het gestegen voedselaanbod in heel wat landen die traditioneel moeten vrezen voor hun voedselzekerheid, blijven 33 landen balanceren op de rand van het hongerprobleem. Noodhulp is momenteel nodig in Bolivia, waar droogte en hevige regenval eerder dit jaar gewassen en landbouwdieren geteisterd hebben. In Noord-Korea is de voedselproductie de jongste jaren bezig aan een herstelbeweging, maar er zijn nog altijd dreigende voedseltekorten, ook al heeft Zuid-Korea 400.000 ton voedselhulp geschonken. Ook in Somalia en Zimbabwe blijft de toestand precair.(KS)

Momenteel kampen in totaal 28 landen met voedseltekorten.

In Marokko draait de graanoogst dit jaar uit op een ware catastrofe. Door de droogte zal naar schatting driekwart van de opbrengst verloren gaan. In het zuiden van Afrika worden zeer uiteenlopende opbrengsten geoogst. De situatie in Zimbabwe, Namibië, Lesotho en Swasiland is zorgwekkend, terwijl Malawi, Angola, Mozambique, Madagascar en Zambia rekenen op bovengemiddelde opbrengsten.

In West-Afrika is het groeiseizoen laat op gang gekomen als gevolg van onregelmatige neerslag, een fenomeen dat zich ook voordoet in Somalië. Andere landen in Oost-Afrika zijn dan weer optimistisch gestemd over de graanoogst. Ook in het Verre Oosten worden redelijke opbrengsten verwacht. Humanitaire assistentie is noodzakelijk in de Boliviaanse hooglanden, waar eerder dit jaar periodes van droogte en hevige neerslag voor grote verliezen gezorgd hebben.

In Nepal blijft de voedselzekerheid voor een aantal kwetsbare bevolkingsgroepen een probleem. Ook in Noord-Korea is het voedselaanbod precair, maar daar is eind juni een schip met 400.000 ton voedselhulp uit buurland Zuid-Korea gearriveerd. Dat de voedselzekerheid in Irak geen vanzelfsprekendheid is, hoeft niet te verbazen.(KS)

Meer informatie:Crop Prospects and Food Situation

Facebook Twitter Pinterest