Voorwaarden voor voedselhulp

GRET studie over de invloed van voedselhulp en de ondersteuning van voedselexport op voedselzekerheid in het ontvangende land

De Franse NGO GRET heeft in samenwerking met CIRAD een studie gemaakt onder de titel: “De invloed van steunmaatregelen voor de export en voedselhulp op voedselzekerheid”.

De vragen die zich opdringen zien er ongeveer zo uit:

1. Hebben steunmaatregelen aan de landbouw en/of de voedselindustrie in de exportlanden en/of hulp in de vorm van voedsel voortgebracht in de donorlanden invloed op lokale marktprijzen in het ontvangende land?

2. Beïnvloeden de onder 1. Genoemde steunmaatregelen en/of voedselhulp de internationale marktprijzen? Is dit verschillend voor verschillende producten?

3. Verondersteld dat het antwoord op de eerste vraag onder 2. Ja is, is dit dan een algemene verlaging van de internationale marktprijzen? Of – zie tweede vraag onder 2. – Is het antwoord gedifferentieerd ?

4. Leidt een verlaging van de internationale marktprijzen voor voedsel tot verhoogde voedselimport in het voedselhulp ontvangende land?

5. Wat is de invloed van hulp in de vorm van voedsel voortgebracht in de donorlanden op de voedselmarkt in het ontvangende land? Leidt dit tot stabiele, maar lagere prijzen ofwel niet alleen tot lagere, maar ook tot onstabielere prijzen?

6. Leidt hulp in de vorm van voedsel voortgebracht in de donorlanden tot een verlaagd aanbod van lokaal voortgebracht voedsel op de binnenlandse markt van een voedselhulp ontvangend land?

7. Is er een aantoonbaar verschil indien voedselhulp niet geschiedt in de vorm van voedsel voortgebracht in de donorlanden, maar in de vorm van lokaal of indien dat door een calamiteit onmogelijk zou zijn, dan regionaal (dwz. in buurlanden) aangekocht voedsel?

070212

Het rapport is toegankelijk op het volgende adres: http://ec.europa.eu/agriculture/eval/reports/food_security/index_fr.htm

De tekst is in het Frans. Er zijn ook samenvattingen in het Engels en het Duits.

Facebook Twitter Pinterest