biologische landbouw in staat om wereldpopulatie van voedsel te voorzien, aldus FAO

"Biologische landbouw is niet langer een exclusief fenomeen van rijke landen. Intussen worden op commerciële basis biologische landbouwproducten geteeld in 120 landen, goed voor 31 miljoen hectare en een marktwaarde van 40 miljard dollar in 2006". Dat schrijft de FAO in een nieuw rapport. De landbouworganisatie van de VN vraagt de nationale regeringen - ook in ontwikkelingslanden - om binnen de nationale landbouwbegroting voldoende middelen te voorzien voor bio.

"Het belangrijkste kenmerk van biologische landbouw zijn de milieuvriendelijke en lokaal beschikbare productiemiddelen. Werken met natuurlijke processen verhoogt de kosteneffectiviteit en de weerstand van agrarische eco-systemen tegen klimatologische stressfactoren", zo staat te lezen in het rapport. "Door een deskundig beheer van de biodiversiteit kunnen boeren hun productie intensifiëren op een duurzame wijze. Bovendien moeten bioboeren zich niet in de schulden steken voor de aankoop van allerlei inputs, waardoor het alarmerend aantal zelfmoorden onder landbouwers zou kunnen dalen".

De FAO erkent dat de meeste gecertificeerde bioproducten in ontwikkelingslanden bestemd zijn voor de export. Maar als ze bijdragen tot een ecologisch verantwoorde landbouw en hoger inkomen voor kleine boeren, kunnen ze niettemin een heropleving van de kleinschalige landbouw bewerkstelligen, aldus de FAO. Het rapport maakt wel de kanttekening dat biologische landbouw heel wat kennis én arbeid vereist, en dat die elementen niet overal ter wereld zomaar voorradig zijn.

De landbouworganisatie van de VN dringt er op aan dat met name ontwikkelingslanden in het kader van hun armoedebeleid voldoende investeren in biologische landbouw, en daarbij training en opleiding niet uit het oog verliezen. Het tegenargument dat de biologische productiemethode niet voldoende voedsel kan produceren om alle monden in het Zuiden te voeden, veegt de organisatie van tafel. "Berekeningen hebben aangetoond dat de biologische landbouw in staat is om de volledige wereldpopulatie van voedsel te voorzien", aldus de FAO.(KS)
Facebook Twitter Pinterest