SOMO rapport over supermarktketens

Myriam Vander Stichelen en Sanne van der Wal van SOMO pleiten voor een hardere aanpak van multinationals die vooral in ontwikkelingslanden heel erg weinig belastingen afdragen waardoor de overheden in ontwikkelingslanden te weinig geld binnen krijgen om daar zelf onderwijs en gezondheidszorg mee te kunnen financieren.

Zowel in het Noorden als het Zuiden neemt het marktaandeel van een beperkt aantal supermarkten toe door lage prijzen, toenemende druk op de prijzen van leveranciers en de introductie van huismerken in de verwerkt voedselsector. Deze trend heeft, samen met de opkomst van discounters, een grote invloed op voedselproductie en –verwerking wereldwijd.

The Profit Behind Your Plate

Critical Issues in the Processed Food Industry

Myriam Vander Stichele & Sanne van der Wal

December 2006

slotalinea's uit de samenvatting :

As a result of these trends, market structures and legal frameworks, some large food companies and multinationals, and a select group of supermarket chains have expanded enormously and have captured profit making opportunities in developing countries. Their influence is restructuring developing countries’ agricultural systems and processing industries in such a way that many poor and marginalised groups might remain excluded.

Only a small minority of enterprises or workers in developing countries can share the income from the growth and exports of the processed food industry. To reverse this trend, measures must be taken by governments and companies to make purchasing practices and contracts more equitable, giving stakeholders more rights to seek remedies against the abuses of foreign food companies, including in the home countries and through international agreements. The public also needs to be better informed, based on more research and investigations, so that they can take action when they shop and raise the public and political debate: the activities undertaken by UK NGOs to tackle the growing influence and buyer power of supermarkets is proof that more political action is possible.

SOMO is een non-profit onderzoeks- en adviesbureau dat sinds 1973 onderzoek doet naar de gevolgen van bedrijfsbeleid van Multinationale Ondernemingen (MNO's) en naar de gevolgen van de internationalisering van het bedrijfsleven voor met name de ontwikkelingslanden. Met haar onderzoek wil SOMO meewerken aan de bestrijding van sociale ongelijkheid en bouwen aan duurzame en rechtvaardige economische ontwikkeling. SOMO is tevens coördinator van het MVO Platform, een netwerk van Nederlandse maatschappelijke organisaties actief op het gebied van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO).

SOMO = Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen


Facebook Twitter Pinterest