Gevolgen voor ontwikkelingslanden van het WTO dispuut rond GMO's

Een rapport geschreven door Alice Palmer voor "GeneWatch UK, the RSPB, Forum for Biotechnology and Food Security and the GM Freeze" is uitgekomen in november 2006 onder de titel " The WTO GMO dispute: implications for developing countries and the need for an appeal".

Zij analyseert in het kader van de bestaande handelswetten wat de implicaties zijn van de uitspraak van het WTO panel in de door de VS, Argentinië en Canada aanhangig gemaakte zaak rond de houding van de Europese Unie bij de toelating van GGO gewassen en producten daarvan. Zij noteert dat er ernstige fouten zijn gemaakt bij de interpretatie van handelswetten. Haar rapport stelt de beslissing ter discussie als zouden alleen technische en wetenschappelijke aspecten relevant zijn voor de risicobeoordeling van gewassen en voedsel op basis van GGO's. Zij stelt ook dat deze beslissing haaks staat op andere WTO beslissingen en strijdig is met het internationaal recht. Het rapport concludeert dat de vergissingen van het panel – mits onweersproken – zouden kunnen betekenen dat het voorzorgprincipe niet zou mogen worden toegepast in wetten die bedoeld zijn als bescherming van het milieu, de menselijke gezondheid of andere consumentenbelangen.

Dit rapport is toegankelijk via internet : http://www.genewatch.org/uploads/f03c6d66a9b354535738483c1c3d49e4/
WTO_Biotech_case_dcsummaryfinal_1.pdf

bericht ontleend aan : Bridges Trade BioRes , Vol 6, Nr 20, Nov 17, 2006

Facebook Twitter Pinterest