Pesticiden in de voeding

Het WWF heeft een rapport uitgebracht : ‘Chain of contamination - the food link’. Daaruit blijkt dat al onze voeding, zelfs de gezondste, verontreinigd is. De concentraties verontreiniging zijn beperkt, maar...
Sinds enkele jaren maken wetenschappers zich meer en meer zorgen over de aanwezigheid van hardnekkige vervuiling in het milieu. Het nieuwe rapport bevestigt die trend.

Het WWF trof industriële chemische producten zoals pesticiden, PCB’s en brandvertragers aan in voedingsmiddelen die in heel Europa worden verbruikt. Melkproducten, vlees, vis... geen enkel voedingsmiddel ontsnapt eraan. Die vaststelling, die door het WWF werd neergepend in een zopas verschenen rapport, bewijst dat de voeding een niet te onderschatten rol speelt in de vervuiling waarmee de mens, de fauna, de flora en het milieu als geheel worden geconfronteerd. Het WWF spreekt dan ook van een potentieel risico dat ernstige ziekten zich ontwikkelen.

Het rapport onthult de resultaten van de analyse van 27 stalen van voedingsmiddelen, gekocht in supermarkten in zeven Europese landen. De stalen werden geanalyseerd op acht verschillende groepen van chemische producten.

De meeste onderzochte stoffen komen in de producten voor in een concentratie tussen 0,1 en 10 deeltjes per miljard. Vrij weinig dus. Misschien is dat de reden waarom het WWF benadrukt dat mensen niet noodzakelijk ziek zullen worden als ze deze voedingsmiddelen verbruiken. Toch is de ongerustheid gerechtvaardigd, vooral voor ftalaat, waarvan het gehalte 100 tot 1.000 keer hoger ligt dan bij die andere samenstellingen.

De internationale organisatie stelt zich ernstige vragen over de potentiële langetermijneffecten van de absorptie van deze kleine hoeveelheden van chemische producten in het voedingsregime. Er wordt meer bepaald gevreesd voor invloeden op de ontwikkeling van foetussen, baby’s en jonge kinderen.
“Het is triest om te zien dat zelfs een gezonde voeding de dagelijkse absorptie van zo veel vervuilende stoffen met zich meebrengt”, betreurt Sandra Jen, directrice van de Detox-campagne van het WWF.

Deze herfst stemt het Europese Parlement over de nieuwe wetgeving betreffende chemische producten (REACH). Die wetten moeten de bevolking en het leven in het algemeen beschermen tegen gevaarlijke chemische producten. Het WWF betreurt dat de industriële lobby tijdens de ontwikkeling van die wetgeving bij de parlementairen heeft aangedrongen om een sterk verzwakte versie van de wetgeving voor te stellen.

Het rapport van het WWF is een bijkomend argument voor organisaties zoals het Wereldnatuurfonds om de Europese Unie op te roepen om een volwaardige versie van REACH aan te nemen.

Meer info:
WWF: Chemische stoffen op het menu
Chain of Contamination: the food link
Toxical Chemicals : a threat to wildlife and humans
Ftalaat (artikel in Wikipedia, de vrije online encyclopedie)

overgenomen uit : http://www.alterbusinessnews.be/nl

Meer details hieronder zijn ontleend aan :

http://www.wwf.be/nl/index.cfm?group=news&menu=newsroom.cfm&page=newsroom/lire.cfm&id=473

21/09/06 - toxics

Chemische stoffen op het menu

In levensmiddelen in heel Europa - van zuivelproducten tot vlees en vis - werden industriële chemicaliën als pesticiden, PCB's en vlamvertragers gevonden. Dat staat in een rapport dat WWF, de internationale natuurbehoudsorganisatie, vandaag publiceert.

Het nieuwe rapport toont aan dat voedsel een cruciale link vormt in een wereldwijde ketting van besmetting: deze begint bij de productie van chemicaliën en eindigt met hun ongewenste verschijning in ons bloed. Daar vormen ze een potentieel gevaar en kunnen ze de ontwikkeling van ziekten bevorderen. Volgens het rapport werd dezelfde cocktail van schadelijke chemische stoffen ook aangetroffen bij wilde dieren en in het milieu.

'Omdat mensen aan de top van de voedselketen staan, staan zij in het bijzonder bloot aan chemische stoffen in hun voedsel,' aldus professor Jan-Åke Gustafsson, coördinator van CASCADE, een Europees netwerk dat hormoonverstorende stoffen in levensmiddelen onder de loep neemt en het rapport van WWF steunt. 'Omdat sommige chemische stoffen erg op menselijke hormonen lijken, beïnvloeden ze ons hormonale systeem. Hierdoor kunnen ze het risico op ziekten als obesitas, kanker en diabetes verhogen en onze vruchtbaarheid aantasten'.

Het WWF-rapport onthult de resultaten van analyses die werden uitgevoerd op 27 verschillende voedselstalen, aangekocht in supermarkten in zeven EU-landen - het Verenigd Koninkrijk, Italië, Spanje, Griekenland, Zweden, Finland en Polen. De geteste levensmiddelen omvatten zuivelproducten (melk, boter en kaas), vlees (worsten, spek, kippenborst, ham en salami), vis (zalm en tonijn), brood, honing en olijfolie. Bij alle stalen werd de aanwezigheid nagegaan van acht verschillende groepen door de mens geproduceerde chemische stoffen: organochlorine pesticiden, PCB's, broomhoudende vlamvertragers, perfluorverbindingen, ftalaten, organotinverbindingen, alkylfenolen en kunstmatige muskus.

De testen ontdekten potentieel schadelijke synthetische chemische stoffen in alle geanalyseerde stalen, van ftalaten in olijfolie, kaas en vlees tot verboden organochlorine pesticiden in vis en rendiervlees tot kunstmatige muskus en organotinverbindingen in vis en vlamvertragers in vlees en kaas.

WWF benadrukt dat mensen niet noodzakelijk ziek zullen worden door deze levensmiddelen te eten, maar is erg bezorgd over de mogelijke langetermijneffecten van een langdurige blootstelling aan chemische stoffen in levensmiddelen, zelfs in lage dosissen. Vooral over de gevolgen voor de ontwikkeling van foetussen, peuters en jonge kinderen is WWF ongerust.

'Het is ontstellend dat zelfs een gezond dieet tot een dagelijkse inname van zoveel potentieel schadelijke chemische stoffen leidt,' stelt Sandra Jen, Directeur van WWF's Detox-campagne. 'Om deze wereldwijde ketting van besmetting te doorbreken, moeten de EU-politici blijk geven van een duidelijk engagement voor de volksgezondheid en het milieu'.

Voedsel is een van de belangrijkste 'wegen' waarlangs vervuilende stoffen de mens bereiken, en dan met name persistente stoffen en stoffen die zich in het milieu opstapelen, zoals DDT, PCB's en broomhoudende vlamvertragers. Chemische stoffen komen op verschillende manieren in het milieu terecht, bv. bij lekken tijdens het productieproces, bij transport en opslag, bij directe toepassingen en bij gebruik in producten als computers, TV's en verzorgingsproducten.

Dit najaar zal het Europees Parlement stemmen over het nieuwe EU-wetsvoorstel inzake chemische stoffen, REACH genaamd. REACH moet mens en milieu beter beschermen tegen schadelijke chemische stoffen. Maar in de loop van de totstandkoming van REACH heeft de chemische industrie sterk gelobbyd en het oorspronkelijke voorstel aanzienlijk afgezwakt. WWF vreest bijgevolg dat REACH uiteindelijk niet doeltreffender zal blijken te zijn dan de huidige wetgeving inzake chemische stoffen.

WWF vraagt de EU daarom met aandrang om een strengere versie van REACH te stemmen. De Europese wetgevers moeten garanderen dat REACH voor voldoende veiligheidsgegevens over chemische stoffen zorgt, zodat het mogelijk is de schadelijkste stoffen te identificeren. Ook moeten zorgwekkende chemische stoffen - bv. stoffen die de hormonale werking verstoren - waar mogelijk vervangen worden door veiliger alternatieven.

Facebook Twitter Pinterest