Voedselvoetafdruk

Hoe groot zijn de voeten die wij onder tafel schuiven? Netwerk Bewust Verbruiken vzw en Ecolife vzw lanceren met de steun van 9 partners de Voedselvoetafdruk. Op www.voedselvoetafdruk.be kan je via 15 eenvoudige vragen je Voedselvoetafdruk berekenen. Die afdruk geeft aan hoeveel energie en ruimte je voedingspatroon van de aarde vergt.

Zit je Voedselvoetafdruk aan de hoge kant? Geen nood, je krijgt op de site meteen praktische tips om je afdruk te verkleinen. Wil je weten hoe  anderen het doen? Vergelijk jouw persoonlijke Voedselvoetafdruk met die van de gemiddelde Belg, of met deze van BV's Pol Goossen en Tine Van den Brande. Zij verklaarden zich BV - Bewuste Verbruiker - tot in de keuken, en deden je de test voor.

De Voedselvoetafdruk kadert in de campagne Keuken, Koken, Kiezen (meer info op http://www.keukenkokenkiezen.be). De scan sluit ook aan bij de gezamenlijke campagne Landbouw2015 van milieu-, natuur-, landbouw-, consumenten- en Noord-Zuidorganisaties die op 16 oktober van start ging (meer info: http://www.detijdloopt.be).

De Voedselvoetafdruk werd ontwikkeld door Ecolife vzw in opdracht van Netwerk Bewust Verbruiken vzw (NBV) en met de steun van Staatssecretaris voor Duurzame Ontwikkeling en Sociale Economie, Ethisch Vegetarisch Alternatief vzw (EVA), Milieuadvieswinkel vzw, Plattelandsontwikkeling vzw, Vereniging voor Ecologische Leef- en Teeltwijze vzw (Velt), Provinciaal Instituut voor Milieu Educatie vzw (PIME), Vlaams Overleg Duurzame Ontwikkeling vzw (Vodo), Voedselteams vzw, Werkgroep voor een Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw vzw (Wervel) en de Kleine Aarde NL).

 

bericht via NBV

Facebook Twitter Pinterest