Duurzaamheid in de 12 grootste winkelketens van België

Forum ETHIBEL vzw heeft een doorlichting uitgevoerd van de 12 grootste winkelketens in België op het vlak van duurzame ontwikkeling. Het onderzoek toont aan dat voedingsdistributeurs al verscheidene positieve maatregelen namen, vooral op vlak van milieuzorg en personeelsbeleid, maar wijst ook op een reeks werkpunten.

Het onderzoek is het resultaat van een dialoogproject van Netwerk Bewust Verbruiken vzw (NBV) en Forum ETHIBEL dat de steun kreeg van de Koning Boudewijnstichting. Om meer impact te hebben, betrokken NBV en Ethibel de distributeurs én hun stakeholders (consumenten, vakbonden, boeren en
NGO’s) bij het opstellen van een reeks thema’s en indicatoren die ze wilden onderzoeken.

12 voedingsdistributeurs werden vervolgens op basis van die indicatoren onderzocht: Aldi, Bio Shop, Carrefour, Champion-Mestdagh, Colruyt, Cora, Delhaize, Intermarché, Lambrechts-Spar, Lidl, Makro en Match. De resultaten zijn bemoedigend, ook al zijn er eveneens verbeterpunten.
Over het algemeen gelden in de sector goede arbeidsvoorwaarden (bv. 35-urenweek) en wordt het sociaal overleg gerespecteerd. Ook blijkt dat winkelketens op het vlak van milieubescherming hun prestaties verbeterden qua energiebeheer, afvalbeheer en vervoer.

De studie wijst echter ook op een grote uitdaging voor wat betreft het uitbouwen van een vertrouwensrelatie met voedselproductenten op lange termijn. Distributiebedrijven worden steeds belangrijker en zij kunnen op verschillende manieren gebruik maken van deze machtspositie.
Momenteel bestaat er een sterke druk op de prijzen die worden betaald aan de producenten en worden steeds strengere eisen gesteld, wat niet altijd te verzoenen valt met de principes van duurzame ontwikkeling.

NBV erkent dat de distributiesector vooruitgang boekt, maar vraagt grotere inspanningen om de consumenten beter te informeren en om meer producten aan te bieden die afkomstig zijn uit duurzame productieketens.
Bij FEDIS, de Belgische Federatie van Distributieondernemingen, die actief meewerkte aan het project werd ondertussen de commissie 'Duurzame Ontwikkeling' opgericht, die concrete initiatieven zal ontwikkelen waarmee de leden hun prestaties kunnen verbeteren.

Een samenvatting van het onderzoek en de korte bedrijfsprofielen vindt u op http://www.bewustverbruiken.org
Zie ook de reactie van FEDIS op de doorlichting op http://www.fedis.be

Netwerk Bewust Verbruiken vzw
http://www.bewustverbruiken.org

Ook VILT berichtte hierover op 20 oktober 2006

"Grotere koopkracht door lage prijzen in supermarkt"

De distributiesector heeft al meerdere duurzame maatregelen genomen op het vlak van milieuzorg en personeelsbeleid. Er bestaat anderzijds een sterke druk op de prijzen die betaald worden aan producenten en er worden steeds strengere eisen gesteld, wat niet altijd te verzoenen valt met de principes van duurzame ontwikkeling. Dat zijn de voornaamste conclusies van een doorlichting door het Forum Ethibel van de 12 grootste winkelketens in ons land.

Een correcte prijszetting is essentieel voor een duurzaam beleid in de productieketen. Indien het producenten aan middelen ontbreekt, kunnen ze zelf moeilijk een duurzame productie garanderen. Volgens Ethibel zetten met name Lidl en Aldi met hun huismerken een sterke druk op de producenten, "al gaan ze in België niet tot het uiterste". In het segment van de merkproducten wilde Carrefour aanvankelijk voor de laagste prijs gaan, maar het werd daarbij gecounterd door Colruyt. "Daardoor ontstaat soms een neerwaartse spiraal die nefast is voor de producenten".

In een reactie draait Fedis de redering rond een duurzame prijszetting om. "De prijzen voor voedingsproducten in de winkels stegen het voorbije half jaar met 1,7 procent, terwijl de algemene inflatie 2 procent bedroeg. De consument vraagt en krijgt lage prijzen. De grootdistributie vergroot door zijn prijzenpolitiek de koopkracht van de consumenten", aldus Fedis. De federatie vermeldt niet ten koste van wie dit gebeurt.

Wel stelt Fedis met tevredenheid vast dat het assortiment duurzame producten in de warenhuizen gestaag toeneemt. 70 procent van het Max Havelaar-keurmerk wordt vandaag via het supermarktcircuit verkocht. Ook wordt 14 procent van de Oxfam-omzet via de supermarkten gerealiseerd. Verder blijkt dat het assortiment bio-producten gestaag toeneemt in de winkelrekken. Algemeen stijgt het marktaandeel jaarlijks met 2 procent.

De grootwarenhuizen krijgen op het vlak van duurzame ontwikkeling goede punten als het om transport, energie en afvalbeheer gaat. "Op dat vlak heeft de distributiesector positieve initiatieven genomen die verder gaan dan hun wettelijke verplichtingen", luidt het in het rapport van Ethibel. De sector heeft ook een zeer uitgebreide overlegstructuur tussen werknemers en werkgevers opgebouwd.

Test-Aankoop en het Netwerk Bewust Verbruiken erkennen dat de distributiesector vooruitgang boekt, maar ze vragen grotere inspanningen om de consumenten beter te informeren en om producten aan te bieden die afkomstig zijn uit "meer duurzame en ethisch verantwoorde productieketens". Met de oprichting van een nieuwe commissie in de schoot van de federatie Fedis beloven de distributeurs in de toekomst nog beter hun best te doen inzake duurzaamheid.

De 12 distributeurs die een enquêteformulier van Ethibel voorgeschoteld kregen, zijn: Aldi, Bio Shop, Carrefour, Champion-Mestdagh, Colruyt, Cora, Delhaize, Intermarché, Lambrechts-Spar, Lidl, Makro en Match. Het onderzoek werd dit voorjaar uitgevoerd.

Facebook Twitter Pinterest