Duurzame voeding in Europa

Hoe denkt men in Europa over duurzame voeding?

De Koning Boudewijnstichting liet een onderzoek uitvoeren in vijftien Europese landen.

Doel van het onderzoek: een vocabularium samenstellen en informatie verzamelen om beter te kunnen communiceren over het onderwerp en het publiek te sensibiliseren. Uit het onderzoek bleek alvast dat de Europese consument zich heel erg bewust is van de gevolgen van onze voedselproductie en ons consumptiepatroon voor milieu en gezondheid. De Engelstalige publicatie ‘Europeans and sustainable food. Qualitative study in 15 European countries’ kan u gratis downloaden.

"Momenteel zijn er 6 concrete pilootprojecten, o.a. rond duurzame visserij, de toekomst van de familiale landbouw in Zuid-Amerika, de promotie van gezonde voeding, een netwerk van voedingsbedrijven rond duurzaam ondernemen en een project dat nagaat hoe de grote bulkproducten (koffie, soya, suiker,…) wereldwijd duurzamer kunnen geproduceerd worden. Het zesde pilootproject is een project dat probeert “duurzame voeding” begrijpbaar te maken voor doorsnee consumenten."

Facebook Twitter Pinterest