Agri-Trade Netwerk : doelstellingen

Het Agri-Trade Netwerk is een internationaal netwerk van sociale bewegingen, kleinschalige boeren, arbeiders, milieu- en consumentenorganisaties, en andere niet-goevernementele organisaties (NGO's) die werken rond voedselsoevereiniteit-thema's. De netwerkleden bieden een grote diversiteit qua soort organisatie, lidmaatschap, activiteiten, locatie, enz, maar zij hebben allen de volgende ideeën en instelling gemeen:
 
1/ Alle leden van het Agri-Trade Netwerk hebben de Verklaring over Volksvoedselsoevereiniteit ondertekend (http://www.peoplesfoodsovereignty.org/new/statement_container.htm)

2/ Leden van het Agri-Trade Netwerk delen het standpunt dat het Netwerk zich richt op een ondersteuning van de agenda en de acties van sociale bewegingen. Sociale bewegingen vertegenwoordigen de mensen die direct betrokken zijn bij de ter discussie staande onderwerpen, waarvan zij zelf de voorwaarden behoren te bepalen. Zij hebben geen zeggenschap over wat de NGO's doen, maar binnen het Netwerk worden zij geacht aan te geven wat de lange-termijn-doeleinden zijn voor ons werk.
 
3/ Leden van het Netwerk delen de mening dat de Wereldhandelsorganisatie (WTO) geen rechtmatig forum is voor landbouw en zich daarom moet terugtrekken uit de sector voedsel en landbouw. "WTO handen af van de landbouw" is een doelstelling voor de groep om weerstand te bieden aan de huidige internationale handelsstructuur, die nationale regelingen en de bescherming van binnenlandse landbouw verstoort, maar samen met de Wereldbank en het Internationaal Muntfonds middels een destructief neo-liberaal beleid actief ondersteunt dat transnationale bedrijven ons voedselsysteem beheersen. Leden van het Netwerk wensen een nationale, regionale en internationale beleidvoering inzake voedsel en landbouw te promoten die staat voor een veilig, gezond, toegankelijk, cultureel afgestemd en milieubestendigend voedselsysteem, onder bescherming van de rechten en bestaansgrond van familiale landbouwers, landarbeiders en zij die werken in de voedingsindustrie.
 
4/ Leden van het Agri-Trade Netwerk erkennen het belang van het ontwikkelen van een alternatief kader voor het neo-liberale WTO-model. Dit alternatief kader moet bepalen op welk niveau (internationaal, nationaal, lokaal) de verschillende instrumenten van agrarisch beleid worden gedefinieerd; en, hoe internationale agrarische handel wordt gereglementeerd zonder het democratisch recht van mensen in gevaar te brengen om op nationaal niveau landbouwbeleid en prioriteiten te bepalen. In dit alternatieve kader moet centraal staan dat internationale handel in agrarische goederen de volksvoedselsoevereiniteit niet in gevaar mag brengen.
 
5/ De leden van het Agri-Trade Netwerk hebben als gemeenschappelijk doel mobilisaties en andere acties te ondersteunen die protesteren tegen neo-liberaal beleid en de druk verhogen om te komen tot verandering. Lobbywerk in de richting van regeringen en internationale instellingen moet worden ingepast in de doelen op lange termijn en de agenda van sociale bewegingen ondersteunen.
 
Voor meer informatie : http://www.peoplesfoodsovereignty.org/new/default.htm
 
---

Facebook Twitter Pinterest