Een verborgen oorlog in Irak

Wereldvoedseldag 16 oktober 2004 : de Iraakse boeren vierden het niet.
 
Terwijl de FAO, de Voedsel en Landbouworganisatie van de VN op 16 oktober Wereldvoedseldag vierde in het teken van biodiversiteit, betreurden Iraakse boeren het verlies ervan.

GRAIN, een in Barcelona gevestigde NGO die de landbouw kritisch volgt en haar zusterorganisatie in de Filippijnen, Focus on the Global South, melden dat de Iraakse bezetters nieuwe wetgeving hebben doorgevoerd die boeren belet om zaad te bewaren voor de volgende teelt en hen afhankelijk maakt van de internationale zaadhandel. Dit is een noodlottige ommekeer voor de Iraakse boeren ten koste van  de biodiversiteit en de voedselzekerheid van het land. Terwijl politieke soevereiniteit een illusie blijft, is voedselsoevereiniteit voor het Iraakse volk nagenoeg onmogelijk gemaakt door deze nieuwe regelgeving.
Hierover is een rapport verschenen waarvan de Indiase Shalini Bhutani een van de auteurs is. Zij zegt : "De VS hebben via handelsverdragen patenten op levende materie opgedrongen aan de wereld. In dit geval drongen ze het land [Irak] gewapenderhand binnen en legden hun patenten op. Dit is beide immoreel en onaanvaardbaar."
 
De betwiste nieuwe wet (Patent, Industrial Design, Undisclosed Information, Integrated Circuits and Plant Variety Law of 2004, CPA Order No. 81, 26 April 2004) introduceert in Irak patent op levensvormen mbt. planten en zaden. Deze wet past in de visie van de VS rond Irak's toekomstige landbouw – een industrieel landbouwsysteem, afhankelijk van grote bedrijven die zorgen voor zaden, kunstmest en bestrijdingsmiddelen.
In 2002 maakten 97% van de Iraakse boeren volgens de FAO gebruik van gespaard zaad uit eigen voorraad van de oogst van vorig seizoen of aangekocht op de lokale markt. Op grond van de nieuwe wet zal het gebruik van opgespaard zaad voortaan onwettig zijn. De boer zal nu zijn aangewezen op zg. "PVP-protected"-plantmateriaal, "uitgevonden" door transnationale agrofirma's. De nieuwe wet miskent de bijdragen van de Iraakse boeren aan de ontwikkeling van belangrijke teelten zoals tarwe, gerst, dadels en peulvruchten [Nb. Irak is bakermat van de landbouw, zie studies van Vavilov]. Gevolg is het verlies aan vrijheid van de boeren en een ernstige bedreiging van de voedselsoevereiniteit in Irak. Zodoende heeft de VS een nieuwe oorlog verklaard, ditmaal aan de Iraakse boeren.
 
"Als de FAO dit jaar 'Biodiversiteit voor Voedselzekerheid' in het vaandel voert, moet zij tonen echt betrokken te zijn", zegt Henk Hobbelink van GRAIN, duidend op het feit dat de FAO recent een vrijage is aangegaan met de industrie in haar steun aan de genetische manipulatie. "Het is van het grootste belang dat de FAO erkent dat een landbouw, die rijk is aan biodiversiteit, en industrieel geleide landbouw twee afzonderlijke werelden zijn en dat industriële landbouw een van de hoofdoorzaken is van de catastrofale afname van agrarische biodiversiteit, zoals de laatste decennia is gebleken. Biodiversiteit omhelzen en onderwijl de hand vast houden van de industrie, zoals de FAO doet, schept valse hoop," vult hij aan.

Facebook Twitter Pinterest