Strategieën voor de korte keten - studiedag Voedselteams-Wervel, 11 dec 2010

Logo WervelLogo Voedselteams

Vlaams landbouwminister Peeters kondigde recent een actieplan aan voor de betere ontwikkeling van (ver)-korte voedselketens. De voordelen daarvan vertalen zich immers in ecologische, sociale en economische winst. Wat moet er in dat plan volgens Voedselteams en Wervel?

Via de ontwikkeling van voedselstrategieën werken veel regio's en steden aan het verbinden van landbouw met voedsel, gezondheid, milieu, cultuur, stadsontwikkeling... Centrale uitdaging is telkens het her-lokaliseren van voeding. In Nederland krijgen zo'n strategieën veel navolging op stedelijk niveau. Welke visie, welke praktijken, welke doelen... worden gediend?

Lees meer...

Facebook Twitter Pinterest