Publicatielijst

Alle publicaties zijn gratis verkrijgbaar en worden u toegestuurd op vraag en tegen verzendkosten.

Enkele Werveldossiers

(de recentste dossiers vind je als bijlages aan de Wervelkrant)

Foldertjes

Oudere dossiers en kranten

 • Het suikerdossier (2005)
 • Het sojadossier: Soja voor mens en dier (2003)
 • Graan en Brood Wereldwijd (2003)
 • Productiebeheersing (2002)
 • Water en brood (2001)
 • De Grondkrant (2001)
 • Voedsel onder WTO-vlag (2001)
 • Bewuste consumenten, bewuste boeren (2001)

Forum voor derden:

 • WTO en landbouw, Voedselsoevereiniteit als alternatief (2004)
 • Edelzaad, Bedelzaad (2002)
 • Landbouw, markt voor chemische wapenindustrie in vredestijd?    (2002)
 • Onedele Zaadveredeling? (D. Holemans, D. Reheul en J. Kloppenburg, 2001)
 • Genen gaan vreemd. Mae Wan Ho (1999)
 • Van boer tot bord (Maarten Cleiren, 1999)
 • Patent op Leven (1996)

Diverse (5 euro inclusief verzendkosten):

 • Poster Oogstfeest, tekst van Herman Verbeek
 • Poster Tafellied, tekst van Herman Verbeek, gekalligrafeerd door Mia Raskin

Archief (rond biotech zie ook hier)

 • Verslagkrant 2000 (2001)
 • Wervelgezichtenkrant (2000)
 • Vervuilde landbouwgrond (2000)
 • Het gaat niet om Wervel. Partnerfeestkrant (2000)
 • Een muur te ver. Verslagkrant 1999 (2000)
 • Zaad en cultuur. Kiemkracht voor een duurzame landbouw? Verslag colloquium (’99)
 • Stad en platteland tussen armoede en lokale dynamieken.Recht op gezond voedsel en duurzame ontwikkeling (1999)
 • Landbouw: ook een zaak voor steden en gemeenten. Verslagkrant colloquim (1999)
 • WTO-god, zijn agenda en zijn slachtoffers. (1999)
 • Agenda 2000 en zijn onwaarheden (1999)
 • Wervel, windkracht 98. Verslagkrant 1998 (’99)
 • Van wereldvoedseloorlog naar wereldvoedselbeweging (1998)
 • Gentechnologie, met de pap in de mond, hebben we er nog iets in te brokken? (Nederlandse en Franse versie) (1998)
 • Ver)binden mest en pest onze drie landen? Over Wervel en de 5 stoelen (Nederlandse en Duitse versie) (1998)
 • Colloquium Naar een duurzame landbouw (1998)
 • En wat zeggen boer en boerin? (1998)
 • Verslagkrant 1997. Het jaar van de push en het bord (1998)
 • WTO-Aktie-Krant (1997)
 • Het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen. Blijft duurzame landbouw in de kou? (1997)
 • Hett Varkens-Tribunaal II (1990-1994-1997)
 • Boeren en consumenten, hand in hand (1997)
 • Patent op 1996. Verslagkrant (1997)
 • Gentechnologie, een hapklare brok op ons bord (1997)
 • Gentechnologie…een brug te ver?  (1996)
 • Oranje knipperlicht voor genetisch gemanipuleerde soja! ? (1996)
 • Kerken en landbouw (1996)
 • Voor een rechtvaardige en verantwoorde landbouw (1996)
 • US-meat : "go home!" (1996)
 • Wij hebben geen rBST besteld in onze melk. U toch ook niet? (1994)
 • Het EG-Tribunaal
 • Het GATT-Tribunaal (1990)
 • Het varkenstribunaal (1990)
 • Laatste update op .
Contact
 • +32 (0)2 893 09 60
Mundo-B
Edinburgstraat 26, 1050 Elsene, België

Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 2.0

Werkgroep voor een Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw vzw