powered by:
 [PHP] + [mySQL]
PHPlist
 


« Archieven

3de Wervelkrant - Hennepweek / Good Food March / Sojavrij melkveerantsoen


de Wervelkrant
de Wervelkrant wervellogo

Download volledige krant (PDF, 7 Mb)

of lees de artikels apart online:

EDITO Minder varkens, meer prijs (lees hieronder)

HENNEP

EIWITTRANSITIE

[meer in nieuwsbrief eiwittransitie - inschrijven]

SOJA

LANDBOUWBELEID

BEWEGING

WAAROM WIJ WERVEL STEUNEN lees meer

KORT

Stem mee voor de Greenwash Award 2012

Minder varkens, meer prijs

Minder varkens, betere prijzen?

‘Minder dieren, dus duurder varkensvlees mogelijk’ kopte de Standaard op 14 augustus. Omdat de nieuwe normen voor dierenwelzijn in de varkenshouderij investeringen vergen die voor heel wat boeren niet haalbaar zijn, vindt de zoveelste afvallingsronde plaats. Alleen wie sterk genoeg is, of geld heeft, kan overleven. Zonde voor wie uit de boot valt, maar een kans voor de overblijvers. Want minder boeren, betekent minder varkens. En de logica van de markteconomie zegt dan: ‘minder aanbod, dus betere prijzen’.

Helaas is de logica van de landbouwmarkten net iets complexer. De trend is wel dat de graanprijzen de hoogte in gaan, wat vooral veehouders zuur oprispt. Maar de gestegen kosten worden niet doorgerekend in de varkensprijs. Want zo werkt de landbouweconomie helaas niet.

We stellen vast dat al meer dan 40 jaar de ene herstructurering de andere opvolgt. En telkens wordt een beeld geschetst van betere prijzen, betere rendabiliteit voor de overblijvers. Maar dat fabeltje klopt niet! De werkelijkheid is dat boeren onder druk gezet worden om tegen nog lagere prijzen te werken, om nog grotere risico’s te nemen als ze investeren, om roofbouw te plegen op zichzelf en hun omgeving.

Het is een illusie om te denken dat we met het huidige economisch model kunnen evolueren naar een eerlijke prijs. Daarvoor is er een transitie nodig naar een andere landbouweconomie.

Wie pleit voor een eerlijke prijs, kiest voor de ecologische economie. Die vertrekt van de draagkracht van het ecosysteem en begint dus met vragen zoals: “Voor hoeveel varkens is er ruimte in Vlaanderen?” en “Hoeveel varkensvlees hebben we nodig?” Productiebeheersing dus, zoals bijvoorbeeld de milieutechnisch geïnspireerde nutriënt-emissie-rechten die de groei van de veestapel beperken. Of de economisch geïnspireerde verplichte braakregeling in de jaren ‘90 in Europa en de VS, of de melkquota in de Europese Unie en Canada.

Volgens het Nederlandse Landbouweconomisch Instituut (LEI) kan productiebeheersing zowel de toegevoegde waarde van de landbouwsector als het inkomen voor de boeren verhogen. Daaraan gekoppeld kunnen de premies aan de landbouw drastisch verminderen, wat de overheid geld bespaart. Dat leidt wel tot iets hogere consumentenprijzen, maar is dat zo erg als je weet dat de prijzen van voedsel absoluut niet mee geëvolueerd zijn met de index voor consumptiegoederen? Toch schaft Europa de melkquota af in 2015.

Om ecologisch verantwoord aan landbouw te doen, zijn rechtvaardige prijzen nodig, die Wervel systematisch koppelt aan productiebeheersing. Ecologische economie biedt hiervoor een stevige onderbouwing, maar we moeten durven de fetisj van economische groei loslaten, willen we dat de economie zich afspeelt binnen de ecologische draagkracht van de aarde.

Het is op zijn minst vreemd, dat hierover nauwelijks gesproken en geschreven wordt. De gesprekken over de hervorming van het landbouwbeleid beperken zich momenteel tot een herschikking van de budgetten en wat extra randvoorwaarden om het plaatje een groene rand te geven. Maar om de landbouw echt ecologisch verantwoord te maken, om het inkomensprobleem van de boeren eindelijk serieus te nemen, moet ook het economisch model onder de loep genomen worden. Want vanzelf zullen die varkensprijzen niet stijgen.

de redactie

(terug naar inhoudstafel)

U kan zich via [PREFERENCES] op onze verschillende digitale nieuwsbrieven inschrijven.

[USERTRACK]Stuur dit bericht door aan iemand via [FORWARD]

--
Meld u af van deze nieuwsbrief: [UNSUBSCRIBE]
 
 
© phpList limited | phplist