powered by:
 [PHP] + [mySQL]
PHPlist
 


« Archieven

2de Wervelkrant: VLAM greenwash / ecologische economie / Zondag Vleesdag


de Wervelkrant
de Wervelkrant wervellogo
Download volledige krant (PDF, 10 Mb)

of lees de artikels apart online:

EDITO Zondag Vleesdag (lees hieronder)

Nu zaterdag Big Greenwash Circus & uitreiking Greenwash Award 2012 Lees meer & stem mee!

LANDBOUWBELEID

EIWITTRANSITIE

HENNEP

AGRO-ECOLOGIE: PUNTJES OP DE I

WAAROM WIJ WERVEL STEUNEN lees meer

KORT

Stem mee voor de Greenwash Award 2012

 Zondag vleesdag

Er is wel degelijk maatschappelijke druk op de bedrijven om meer rekening te houden met het milieu. Het bewijs is de wildgroei aan greenwashoperaties. Alles is groen. Of dat wil men ons toch doen geloven. Zo spreken de bedrijven tegenwoordig van groene economie. Alles krijgt op die manier een groene couche. Eerst komt winst maken, daarna komt de bezorgdheid om ook wat rekening te houden met het milieu. Ecologische economie vertrekt vanuit een heel ander standpunt: in de middenkatern krijg je hiervan een voorsmaakje. Of er op de Rio+20 VN-duurzaamheidstop ook zo zal gedacht worden, valt af te wachten. Naast de officiële top is er een parallele “people’s summit” die vast wel de dieper gravende ecologische economie zal aankaarten. Maar op de officiële top zullen - als de geschiedenis zich herhaalt - de grote bedrijven er alles aan doen om hun winstmarges te vrijwaren, vooraleer er over milieu kan gesproken worden.

Wetenschappers die via toegepast onderzoek aan deze bedrijven verbonden zijn, zitten in dezelfde redenering vast. Op een recent maatschappelijk overleg rond de besteding van overheidsmiddelen in het kader van onderzoek naar genetisch gemodificeerde aardappelen, stelde een onderzoeker van Wageningen genetische modificatie zelfs voor als agro-ecologie: "We leren van het agro-ecosysteem en baseren onze technieken hier op als we resistentiegenen inbouwen". Het pijnlijkste is nog te moeten vaststellen dat hij het echt meende. Hij zag gewoon het verschil niet tussen boeren met respect voor de natuur en boeren tegen de natuur in. De rest van het overleg was dan ook grotendeels een dovemansgesprek. De aardappelziekte lijkt wel het levende bewijs dat de huidige landbouwmethoden niet werken. Waarom trekken we gezamenlijk die les niet?

Niet alleen voor de wetenschapper, ook voor de gewone man is het niet makkelijk meer om door de bomen het bos te zien. Daarom zet Wervel de greenwash in de bloemetjes met een nominatie voor de Greenwash Award 2012. Op 23 juni reikt Climaxi de prijs uit.

De recente commotie rond de smaak van het befaamde Belgische Wit-Blauw in de pers toont dat de maatschappij stilaan genoeg heeft van het idee van 'gedemocratiseerd vlees' ten koste van smaak, boer en milieu. Toch blijft VLAM vlotjes campagne voeren voor vlees als hoofdbrok op ons bord. Vlees van hier dan nog. Maar hoe 'van hier’ is dat vlees? Het grootste deel van het veevoeder wordt lokaal gewonnen. Klopt ja, maar er wordt nog altijd meer krachtvoer gevoederd dan het gewicht van het vlees op ons bord. Dit verzwijgen en dan zeggen dat het vlees lokaal is en bovendien heel efficiënt omdat het veel vlees per dier oplevert, is volgens ons zuivere greenwash. Waarom de dikbil niet omdopen tot Belgisch Wit-Groen?

Wervel spreekt liever gewoon van dikbil. En in plaats van vlees van hier, promoten wij liever zondag vleesdag. Wij zien de toekomst enkel haalbaar voor boer en aarde als vlees opnieuw een eerlijke prijs krijgt, geproduceerd wordt in lokaal gesloten kringlopen en op tafel komt als het een beetje feest is.

De redactie

(terug naar inhoudstafel)

U kan zich via [PREFERENCES] op onze verschillende digitale nieuwsbrieven inschrijven.

[USERTRACK]Stuur dit bericht door aan iemand via [FORWARD]

--
Meld u af van deze nieuwsbrief: [UNSUBSCRIBE]
 
 
© phpList limited | phplist