Brood in Brussel

bread infoNet als elders in de wereld, is de broodketen in Brussel historisch geïndustrialiseerd en geglobaliseerd. De bevoorrading is zeer grootschalige met anonieme graanteelt ver verwijderd van de eters. Industrieel brood heeft weinig smaak en een lage voedingswaarde.
Het is spotgoedkoop maar ook het meest verspilde voedsel in energetische termen. Over de hele keten zijn er nefaste gevolgen voor het milieu en voor onze gezondheid. Gelukkig bestaan er veerkrachtige broodketens, maar zij komen nauwelijks van de grond door een wirwar van obstakels. BREAD wil verkennen hoe een lokale kwaliteitsvolle broodketen kan ontstaan die leefbaar is voor alle actoren (inclusief de eters) en hoe zo’n keten zich kan verankeren.
De partners van BREAD – eters, bakkers, molenaars, boeren, verenigingen, onderzoekers, opleiders – zijn overtuigd dat ze de integrale ketenaanpak moeten bewandelen om de Brusselse actoren te herverbinden met het hinterland om duurzaam brood opnieuw uit te vinden.

Via participatief actie-onderzoek dat vertrekt vanuit het brood wil BREAD een kennisdialoog starten met de stedelijke eters. Een dialoog over kwesties zoals de oorsprong van het zaad en smaak, maar ook over een rechtvaardige prijszetting. Kortom een dialoog over wat nu juist een ‘goed brood’ inhoudt. Het doel van BREAD is de voorwaarden te testen voor een leefbare biologische en lokale broodketen via het experimenteren met een multi-actor en transdisciplinaire aanpak.

Om dat te bereiken, verkent BREAD op een integrale wijze zes thematische uitdagingen 

1 : het kader om binnen de hele keten samen te werken;

2 : de opleiding tot bakker, molenaar, landbouwer;

3 : het technisch experimenteren door bakkers, molenaars, landbouwers;

4 : het sensibiliseren van een breed publiek en de toegankelijkheid van ‘goed brood’;

5 : de logistiek en het transport;

6 : de regelgeving bijvoorbeeld voedselveiligheid.

Collectieven van bakkers, molenaars en boeren, Walen, Vlamingen en Brusselaars komen samen in veilige experimenteerruimtes waar de verschillende thema’s worden onderzocht. 

De onderliggende drijfveer is dat een lokale biologische broodketen zich verstevigt en mee zorgt voor (meer) levenskwaliteit, duurzame tewerkstelling en hoge toegevoegde waarde.

Meer info? Wil je betrokken blijven? E-mail:

  • Laatste update op .
Contact
  • +32 (0)2 893 09 60
Mundo-B
Edinburgstraat 26, 1050 Elsene, België

Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 2.0

Werkgroep voor een Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw vzw