Oude tarwerassen voor beter brood

DesembroodOp de blog 'minder en beter brood' krijg je zicht op innovaties in de keten van akker tot bakker. Het ecologisch telen van oude tarwerassen, traag malen op steen en lange desemfermentatie maken brood opnieuw tot 'voeding'. Zie ook De Standaard 16/02/2016: ‘Snel fabrieksbrood is een vorm van voedselverspilling’.

Oud tarwerasOnderzoekers van Wageningen Universiteit stelden vast dat oudere tarwerassen minder toxische gluten bevatten. Ze bevestigen daarmee wat pionier-tarweboeren in heel Europa al jaren weten. Deze oudere rassen zijn bovendien ziekteresistent en toepasbaar in kostenbesparende ecologische landbouw die geen nood heeft aan agrochemie.

Wervel vertaalde twee korte documentaire-films over oude tarwerassen.

"De verloren sleutel van de graanstad" is een film van 2009 die de Siciliaanse boer Giuseppe Li Rosi volgt. Deze pionier schakelt oude tarwerassen in om brood en pasta van te maken. Hij vertelt het verhaal van zijn bedrijf en zoemt uit naar de wereldvoedselproblematiek.

"Les blés d'or" (Gouden graan, 34 min, 2004, film director: Honorine Perino, produced by addocs) werd in Frankrijk gemaakt in samenwerking met het Réseau Semences Paysannes (Zaad in boerenhanden). De film snuift de sfeer op van een ontmoeting tussen boeren, bakkers, wetenschappers en dietisten over hun gezamenlijke passie: tarwe. Glutenintolerantie, de geschiedenis van tarwe, de oude rassen en de kunst van zuurdesembrood worden op een inspirerende manier aan elkaar gelinkt. De grote agrobiodiversiteit in tarwe en de daaraan gekoppelde kennis is praktisch verdwenen met de genetische erosie in de landbouw de laatste eeuw. Je kan de originele film (in het Frans) ook online bekijken of de makers steunen door de DVD te kopen (enkel in het Frans).

Meer informatie:

Bekijk de filmpjes en lees het verslag van de Wervelreis 2006 waar we boer-bakker Nicolas Supiot bezochten

Lees het artikel 'Tarweveredeling vastgeroest' - een wetenschappelijke analyse die verklaart waarom ziekteresistente ecologische tarwerassen die rendabeler zijn, toch niet commercieel doorbreken.

Lees het eindwerk van Astrid Vanbiervliet "Vergeten landrassen en oude tarwevariëteiten, een duurzame kans voor de creatieve boer"

Vilt-artikel 7 november 2011: Delhaize herwaardeert authentieke, Belgische tarwesoort

Lees het stuk "Over koren en brood" - beschrijving van de de cyclus van het graan en culturele reflectie op graan en brood uit de Water- en broodkrant van Wervel uit 2001.

Les blés d'or (Gouden graan, 34 min, 2004) werd in Frankrijk gemaakt in samenwerking met het Réseau Semences Paysannes (Zaad in boerenhanden). De film snuift de sfeer op van een ontmoeting tussen boeren, bakkers, wetenschappers en dietisten over hun gezamenlijke passie: tarwe. Glutenintolerantie, de geschiedenis van tarwe, de oude rassen en de kunst van zuurdesembrood worden op een inspirerende manier aan elkaar gelinkt. De grote agrobiodiversiteit in tarwe en de daaraan gekoppelde kennis is praktisch verdwenen met de genetische erosie in de landbouw de laatste eeuw. Je kan de originele film (in het Frans) ook onlinekopen (enkel Frans). bekijken of de makers steunen door de DVD te
  • Laatste update op .
Contact
  • +32 (0)2 893 09 60
Mundo-B
Edinburgstraat 26, 1050 Elsene, België

Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel-GeenAfgeleideWerken 2.0

Werkgroep voor een Rechtvaardige en Verantwoorde Landbouw vzw